WYSZUKAJ:
Użytkownicy online: 1
Start
»
Regulamin

RegulaminRegulamin Sklepu Internetowego PC-INET.

Informacja o Firmie:

Sklep internetowwy działający pod adresem www.pc-inet.pl prowadzony jest przez INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT w Kwidzynie przy ulicy Słowiańskiej 13A, wpisany do rejestru ewidencji działalności gospodarczych pod numerem REGON: 192020456  hurtownia (at) pc-inet.pl, nr telefonu 55 261 52 00.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.pc-inet.pl są przetwarzane przez INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT z siedzibą w Kwidzynie, przy ul. Słowiańskiej 13A.
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.pc-inet.pl
  3. wysłania przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres e-mail zdefiniowany w zamówieniu, jednorazowej ankiety dotyczącej programu "Zaufane Opinie" (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.pc-inet.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.pc-inet.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
  1. Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
  2. Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy pc-inet.pl
 3. Wszystkie podane ceny oferowanych produktów zawierają rabat w wysokości 3%. Rabat ten nie jest naliczany w przypadku płatności za produkt kartą płatniczą w salonie lub przy sprzedaży TAX-FREE.
 4. Ceny w salonie INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.pc-inet.pl umożliwia Klientom:
  1. dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w salonie sprzedaży INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT, na czas do 3 dni roboczych.
  2. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  3. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonie sprzedaży INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.pc-inet.pl kierowane przez INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.pc-inet.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem, bak potwierdzenia złożonego zamówienia powoduje iż zamówienie nie zostanie zrealizowane, wysłane.
 5. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o realizacji zamówienie (status w trakcie realizacji, zrealizowane) oraz potwierdzenia złożonego przez klienta, kupującego.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy www.pc-inet.pl towaru oferowanego w salonie sprzedaży INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT, umowa kupna/sprzedaży zawierana jest w salonie sprzedaży INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT.
 7. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 8. Sklep www.pc-inet.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.pc-inet.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DHL Express (Poland) sp. z o.o., UPS Polska sp. z o.o. oraz Poczta Polska (przesyłka biznesowa).
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia oraz godziny w której to zamówienie zostało złożone. Maksymalny czas dostarczenia towaru do Klienta to 3 dni robocze.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, znajduje się informacja o dostępności danego towaru oraz ilości stanu magazynowego. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
 4. Wraz z towarem wydawane są:  dokument wydania towaru WZ. Faktury VAT klient otrzymuje po odebraniu towaru pod postacią faktury elektronicznej na wskazany adres e-mail w zamówieniu.
 5. Przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia Użytkownik powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem kuriera odpowiedni protokół oraz poinformować o tym fakcie INET za pomocą wszelkich możliwych środków komunikacji.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   • Przelew na rachunek bankowy INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT.
  2. W momencie odbioru towaru:
   • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT.
   • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem oraz załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer zamówienia powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
  1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

 1. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 3. INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 4. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.
 5. Zwrotowi nie podlegają produkty pochodzące z wyprzedaży. Tego typu produkty posiadają w opisie oraz nazwie oznaczenie: "wyprzedaż" lub "wyp". Dodatkowo w pełnym opisie produktu opisana jest przyczyna wyprzedaży. Produkty z wyprzedaży są produktami poserwisowymi oraz używanymi.
 6. Zwrotowi nie podlegają produkty uszkodzone przez klienta lub powstałe z nieprawidłowego użytkowania.
 7. Zwroty towarów które zostały błędnie zamówione przez klienta nie będą przyjmowane na zasadach odstąpienia od umowy zawartej na odległość.  Sprzedawca musi wyrazić na tego typu zwrot zgodę a kosztami zostanie obciążony kupujący. Koszty takiego zwrotu są zależne od towaru oraz od tego czy dany produkt był otwierany. Do błędnie zamówionych towarów zalicza się głównie pomyłki klientów którzy to omyłkowo dokonali zakupu nie zapoznając się z opisem danego produktu.

Sprzedawca przyjmując informację od kupującego o zwrocie, nadaje numer RMA (jest to numer zgłoszenia zwrotu) po czym przesyła drogą elektroniczną na adres kupującego niezbędne dane do wysyłki zwracanego towaru (numer RMA, adres na który przesyłka zostaje nadana).  Towary bez nadanego numeru RMA nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego pc-inet.pl

 

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, Klient na obowiązek dokonania zgłoszenia do sprzedawcy. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Serwis ma 5 dni na ustalenie czy dany produkt posiada wadę lub uszkodzenia opisane przez klienta.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT wskazane jest opisanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres inet (at) pc-inet.pl. Po przesłaniu zgłoszenia zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
 3. Numer RMA zostanie  nadany do 48 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 4. Po przesłaniu zgłoszenia, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie numer RMA.
  Numer należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania  prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
 5. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT i wstrzymać z wysłaniem.
 6. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 9. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny oraz dowód zakupu. W przypadku ich braku, INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT.
 10. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT, obsługa serwisu INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako "zestaw komputerowy".
 11. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Dostarczenie towaru jest płatne; klient ponosi koszty wysyłki do serwisu INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT.
  2. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru do klienta.
  3. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
        INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT - SERWIS
        ul. Słowiańska 13A
        82-500 Kwidzyn

 

 1. Kontakt z serwisem:
        Dział napraw, reklamacji:
        inet (at) pc-inet.pl
        tel. 55 261 52 00

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. INET Centrum Dystrybucji Sprzętu IT ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego PC-inet.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowe www.pc-inet.pl/webpage/regulamin.html.
 6. Regulamin Sklepu Internetowego PC-INET nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 7. Klienci zamawiajcy towar drogą internetową jednocześnie oświadczają iż wyrażają zgodę i akceptują otrzymywanie dokumentu zakupu w formie faktury elektronicznej.

 

Przesyłki wielkogabarytowe realizowane tylko na zasadzie przedpłaty.

Transport towarów wielkogabarytowych oraz towarów których waga przekracza 15kg, ustalany jest indywidualnie. Przybliżony koszt dostawy to 125,00 zł brutto